Ca mai toate proiectele ambițioase, nici piesa de teatru pe care noi am prezentat-o în China nu a avut un parcurs ușor. Sunt multe lucruri care nu se văd pe Facebook sau în online, în general, dar cea mai importantă lecție pe care am tras-o cu toții din experiența asiatică este că absolut nimic nu este imposibil, indiferent cât de grele ajung să ni se pară lucrurile pe parcurs.

Ceea ce aș vrea eu să înțelegeți din acest material este că nimic măreț nu se obține ușor în viață și că toate proiectele ambițioase vor întâmpina multe greutăți pe drum. Indiferent de domeniul în care activăm fiecare dintre noi. Chiar cred asta. În general, e dificil să faci oamenii să creadă în ideile tale pentru că majoritatea se sperie de ceva ieșit din comun, de ceva ce sună altfel, de ceva ce pare greu de realizat. În general, e greu să faci oamenii din jur să creadă în tine. Nu știu de ce nu au relaxarea să creadă și să îți dea șanse încă de la început, dar nu e prima dată când mie mi se întâmplă asta. Dar nici nu mă deranjează pentru că am învățat de-a lungul timpului să demonstrez că pot, mai întâi, iar apoi să primesc și confirmarea din partea oamenilor „mai puțin curajoși”, dacă îmi e permis să-i numesc așa.

Pentru că da, majoritatea e fricoasă. Cam asta e mentalitatea: să ne speriem, după care să gândim puțin la rece și să ne dăm șansa să încercăm măcar. Pentru că nu poți afla dacă ceva funcționează sau nu până nu încerci, nu-i așa? Iar ca să încerci, ai nevoie de puțin avânt. Pe care, în general, îl cauți la oamenii apropiați. Dar când vezi că reacția lor nu e chiar cea la care te așteptai, e dificil să te aduni și să mergi înainte. Dar nu imposibil. 🙂

Când oamenii din jur nu te susțin, e dificil să te aduni și să mergi înainte. Dar nu imposibil.

Știți deja că noi am plecat în China ca să jucăm piesa de teatru „Luceafărul”, în memoria marelui Mihai Eminescu. Am transformat un poem în ceva de scenă. Ba, mai mult, i-am adus un twist modern: i-am adăugat limba chineză și dans contemporan. A fost o idee nebunească și, teoretic, foarte greu de realizat din partea unor oameni care sunt actori „neacreditați”. Dar înainte de toate cred cel mai tare în pasiunea cu care faci lucrurile. Iar dacă ea este prezentă la cote maxime, nu accept varianta ca lucrurile să nu prindă viață.

Ideea de a face o piesă bilingvă a venit din partea Alinei Chiriac, colega noastră îndrăgostită de China. Ea a locuit la Beijing vreme de doi ani și jumătate, iar în urmă cu peste 4 ani i-a venit ideea unei piese de teatru pe care să o joace acolo. Cu actori români, dar și în limba chineză. Timpul a trecut, dar ideea nu a plecat din mintea ei, iar în urmă cu un an a simțit că e cazul să se apuce de treabă. Și chiar asta a făcut.

A prezentat ideea mai multor oameni, printre care și cei care au reprezentat formula cu care am și călătorit în China. Unii dintre oameni au crezut în visul ei, alții mai puțin. Eu i-am spus să meargă înainte. Pentru că am crezut că poate reuși să ducă la bun sfârșit toată treaba asta. Pentru că am simțit pasiunea din sufletul ei, din vocea ei atunci când povestea despre proiect.

I-am spus să meargă înainte. Am simțit pasiunea din vocea și sufletul ei.

Pentru că urma să fiu implicat și știam că nu accept, de obicei, eșecurile. Nu până nu am încercat toate variantele. Abia atunci când nu mai am opțiuni, știind că am făcut tot ce mi-a stat în putință, pot accepta ca un lucru să nu se nască. Dar nu dezamăgit, ci liniștit că nu mi-a rămas nici o opțiune. Pentru că da, uneori lucrurile nu sunt menite să aibă loc. Dar nu renunțați niciodată fără luptă! 🙂

Ce nu s-a văzut pe Facebook și în online, în general, este cât de tare s-au complicat lucrurile la un moment dat. Că nu era buget să luăm câți oameni am fi vrut, inițial. Că eram mai mulți în planul de început. Că lucrurile s-au reordonat exact așa cât să fie cel mai bine. Că am început repetițiile în camera unui apartament. O cameră de câțiva metri pătrați.

Au fost seri în care s-a plâns, au fost zile în care am crezut că totul se va termina…

Că nu am avut sală de repetiții până cu 2 săptămâni înainte să mergem în China. Că acolo am avut un timp foarte scurt să punem la punct luminile și tot ce trebuia să se întâmple în spectacolul nostru. Dar am găsit cea mai bună soluție pentru fiecare situație în parte. Că au fost seri în care s-a plâns, că au fost zile în care am crezut că totul se va termina, zile în care părea că pur și simplu acest proiect nu e menit să se întâmple.

Dar știți ce? Planetele s-au aliniat și suntem norocoși că am ajuns în formula asta. Pentru că am știut să ne susținem unul pe celălalt și să ne motivăm. Unul a venit cu o vorbă bună, altul cu o soluție, altul cu o idee, altul cu un umăr pe care să se poată plânge. Da, nimic nu e ușor în viață, dar ce bine e când ai alături de cine să lupți. Alături de cine să înveți din greșeli. Când ai pe cineva care să te ajute cu un boost de energie atunci când simți că nu mai ai.

Ce vreau să vă spun este că nu trebuie să renunțați niciodată la visul vostru, oricât de greu și imposibil va părea!

În final, suntem super mulțumiți de ceea ce am realizat, mai ales că totul a fost pe barba noastră, iar feedback-ul a fost unul grozav. Iar să impresionezi un public de o cultură total diferită de a ta, pe alt continent, nu e de ici, de colo. Înseamnă că nu ai muncit degeaba, înseamnă că ai pus pasiune, iar oamenii din China chiar au simțit asta. Ce ne-am putea dori mai mult decât atât? 🙂

Ce vreau să vă spun este că nu trebuie să renunțați niciodată la visul vostru, oricât de greu și imposibil va părea. Nu renunțați până când nu sunteți siguri că ați luptat pentru el cu toate armele. Nu renunțați deloc. Poate pentru unii nu va părea mare lucru, dar cel mai important e ce fel de împlinire vă aduce vouă. Iar dacă voi sunteți fericiți, at the end of the day nu mai contează nimic altceva. 😀

Cu drag, DaddyCool

 

English Version

Like most ambitious projects, the theatrical play that we presented in China did not have an easy journey. There are many things that are not seen on Facebook or in the online world in general, but the most important lesson I pulled from the asian experience is that absolutely nothing is impossible, no matter how hard things will look at some point.

What I’d like you to understand from this post is that nothing great in life comes easy and that all ambitious projects will encounter many difficulties on the way. It is very difficult to make people believe in your ideas because most of them are afraid of something out of the ordinary, something that sounds different, something that seems hard to achieve. I do not know why they don’t have the relaxation to believe and give you chances from the start, but it’s not the first time that this happens to me. It doesn’t bother me because I learned to first prove that I can, and receive confirmation from the people after. Because yes, most of them are afraid.

That’s the mentality: to fear first, then to think a little and give yourself a chance to at least try. Because you can not find out if something works or not until you try, isn’t it true? And to try, you need a little help from the people around you. But when you see that their reaction is not exactly the one you were expecting, it’s difficult to pull yourself together and go forward. But not impossible. 🙂

When people around you are not supportive, it’s hard to go forward. But not impossible.

You already know that we went to China to play „Luceafărul” in memory of the great Mihai Eminescu. We turned a poem into a theatrical play. Even more, we brought a modern twist on it: we’ve added Chinese and contemporary dance. It was a crazy idea and, theoretically, very hard to do. But before all I believe the most important stuff in doing anything is passion. And when you have it at the highest level, it’s impossible for things not to come alive.

The idea of ​​a bilingual play came from Alina Chiriac, our colleague who is in love with China. She lived in Beijing for two and a half years and she had the idea of ​​a play like this for over four years. A play with romanian actors, but also in Chinese. Time passed, but the idea didn’t leave her mind and one year ago she felt that she has to go forward with it. And she did! 🙂

She presented the idea to several people, including those who made it into the team that finally traveled to China. Some people believed in her dream, some less. I told her to go forward. Because I thought she will be able to do the whole thing. Because I felt the passion in her soul and in her voice when she talked about the project. Because I was about to be involved and I knew I usually do not accept failures.

I told her to go ahead with the project. I felt the passion from her voice and within her soul.

Not until I tried all the options. Only when I have no choice left, knowing that I did everything in my power, I can accept that this one thing isn’t ment to be. But I’m not disappointed, because I tried everything. Yes, sometimes things are not meant to happen. But never give up without a fight! 🙂

What has not been seen on Facebook and online in general is how complicated things got at some point. That we didn’t have enough budget for the whole team. That in the end things were rearranged exactly how they had to be. That we started rehearsals in an apartment room. A room of a few square meters. We didn’t have a real place to rehears 2 weeks until going to China. That in Beijing we didn’t have enough time to put up the lights and everything we needed in our show. But we found the best solutions for everything. There were nights when some of us cried, there were days in which we thought it’s all over, there were days when it seemed that the project is simply not meant to happen.

There were nights when some of us cried, there were days when we thought it’s all over…

But you know what? The planets were aligned and we’re lucky that we got into this formula. Because we knew how to support each other and motivate ourselves. One came with a good word, another with a solution, one with an idea, one with a shoulder to cry on. Yes, nothing is easy in our life, but it’s good when you have with whom to fight along the way. Together with whom to learn from mistakes. When you have someone to help you with a boost of energy when you feel that you haven’t got any left.

Finally, we are super happy with what we have achieved, especially since it was our work and the feedback was a great one. And to impress an audience of a different culture, from another continent, that is amazing. And it means that you have worked on something great, that you put passion and the people of China felt it. What ‘s more than that to want? 🙂

At the end of the day, never give up on your dream. No matter how big and impossible it seems!

What I want to say is that you should never give up on your dream, no matter how difficult and impossible it may seem. Do not give up until you are sure that you fought for it with all the guns. Actually, do not give up at all. Maybe for some it will not seem much, but the important thing is what brings you fulfillment. And if you are happy doing what you love, at the end of the day nothing else matters. : D

With love, DaddyCool