Pe data de 2 martie am participat la un eveniment caritabil, menit să celebreze o serie de mame eroine, care se luptă zi de zi cu viața pentru un trai mai bun. Acesta se numește „Adoptă o mamă” și mă bucur din suflet că am putut participa și eu activ la ediția din acest an! Mulțumesc partenerului meu, Pick N Dazzle, pentru că a crezut în mesajul pe care vreau să-l transmit lumii.

Seara de 2 martie a fost una încărcată de multă emoție pentru mine. Încă de când am pășit pe ușa asociației Touched România, mi-am dat seama ce misiune grea au oamenii din echipă. Să aibă grijă de mame care au fost victime ale violenței domestice ori ale unor abuzuri de diverse feluri, să le ia sub aripa lor alături de copiii pe care îi au, să le reintegreze în societate, să le ofere un job, să le ofere un cămin, o șansă la o viață normală.

mame eroine DaddyCool

„Sunt femei, sunt mame, sunt vulnerabile, dar sunt puternice fiindcă cer ajutor!”

Sunt femei, sunt mame, sunt vulnerabile, dar sunt puternice fiindcă cer ajutor. În același timp sunt descurajate de faptul că nu au crescut în medii potrivite, că nu au avut parte de sprijinul familiilor, de suportul soților, iar toate aceste lucruri ar putea să le umbrească speranța la o viață și la o familie fericită.

mame eroine DaddyCool

mame eroine DaddyCool

Tocmai din acest motiv mi-am dorit din tot sufletul meu să particip la campania „Adoptă o mamă” inițiată de Mirela Retegan. Să le vorbesc acestor mame din punctul de vedere al unui soț și tată dedicat și să le fac să se simtă și mai frumoase decât sunt cu ajutorul prietenilor și partenerilor mei de la Pick N Dazzle. Cărora le mulțumesc din nou pentru sprijin.

mame eroine DaddyCool

M-am pus în fața acestor mame cu gândul să fiu puternic și să le încurajez. Dar energia lor m-a copleșit încă din primele secunde și am început să plâng. Îmi dau voie să fiu om, să fiu vulnerabil, așa că am lăsat lacrimile să curgă, dar le-am transmis mai departe mesajul.

mame eroine DaddyCool

Le-am spus că le apreciez și le respect enorm pentru curajul de a merge înainte și tăria de a lupta zi de zi, le-am spus că sunt niște eroine frumoase și trebuie să rămână întotdeauna așa, le-am spus că merită să fie fericite și că așa vor fi, atâta vreme cât vor crede asta. Soarele răsare pe strada fiecăruia dintre noi. E de ajuns pentru toți, trebuie doar să nu ne ascundem de el.

„La un moment dat, plângeam cu toții, dar știu că aceste mame au avut nevoie de cuvintele mele!”

Iar bărbații de care ele au avut parte nu ne reprezintă pe toți ceilalți din țară și din lume. Ei sunt excepții negative și sigur sunt o mulțime de alții care le vor aprecia și le vor iubi pentru ceea ce sunt. Niște mame devotate, niște femei curajoase, niște iubite care merită tot ce-i mai bun.

mame eroine DaddyCool

S-a lăsat cu multe emoții, la un moment dat plângeam cu toții, dar știu că au avut nevoie de cuvintele mele. În fond, mi-au și spus asta la final. Ne-am îmbrățișat, le-am împărțit cadouri, a fost minunat.

mame eroine DaddyCool

mame eroine DaddyCool

Și mi-am dat încă o dată seama cât de mult contează să ajuți oamenii din jur. Și că feedback-ul real din partea lor este cel mai important. Asta e validarea că faci lucrurile bine, reacția sinceră din partea celor cu care intri în contact la lucrurile pe care le comunici și le transmiți. Știu că fac lucrurile din suflet și e minunat când oamenii simt asta. Și aceste mame au simțit asta. Iar cuvintele mele le-au ajutat. Le-au dat speranță și un motiv în plus să meargă mai departe.

mame eroine DaddyCool

Cu toții avem parte de zile bune și zile mai puțin bune. Important e să găsim mereu partea pozitivă din tot și să mergem mai departe luptând. Pentru că asta suntem cu toții. Niște luptători! 🙂

Cu drag, DadyCool!

 

ENGLISH VERSION

I spent my day with this SUPER MOMS!

On March 2nd, I attended a charity event designed to celebrate a series of super moms, who struggle every day for a better life. The event is called „Adopt a mother” and I am glad that I could be a part of it this year! I would like to thank my partner, Pick N Dazzle, because the team believed in the message I wanted to send to my followers and people around us.

It was an evening full of great emotions for me. Ever since I stepped through the door of the Touched Romania Association, I realized how difficult is the mission that the team has. To care for mothers who were victims of domestic violence or of various kinds of abuse, take them under their wing alongside their children, reintegrate them into society, give them a job, give them a place to stay, a chance at a normal life. That is very hard!

„They are women, mothers and they are vulnerable, but very strong in the same time because they ask for help!”

 

They are women, mothers and they are vulnerable, but very strong in the same time because they ask for help. Meanwhile, they can be discouraged by the fact that they haven’t had the support of their families or the support of their husbands. And all these things would be likely to overshadow their hopes to a better life and a happy family.

Precisely for this reason I wanted with all my soul to participate in this campaign initiated by Mirela Retegan. I wanted to speak with them from the point of view of a devoted husband and father and make them feel more beautiful than they are, with the help of my friends and partners at Pick N Dazzle. Again, I am very thankful for their support.

I faced these mothers thinking to be strong and to encourage them. But their energy overwhelmed me and I quickly began to cry. I give myself permission to be human, to be vulnerable, so I let the tears flow, but managed to pass on the message I had for them.

I told them that I appreciate and respect them enormously for their courage to go forward and the strength to fight life every single day, I told them that they are wonder women, that they are beautiful and must always remain so. I told them that they deserve and will be happy, as long as they believe so. The sun rises for each of us. It is enough for everyone, as long as we do not hide from him!

„At one point, we were all crying, but I know that my words were needed!”

And the men that they had do not represent everyone else in the country and in the world. They are certainly negative exceptions and a lot of others will appreciate them and will love them for what they are. Devoted mothers, courageous women, persons that deserve the best.

There were lots of emotions. At one point we were all crying, but I know that my words were needed. In fact, they told me so at the end of my speech. After that we hugged, we gave them the gifts, it was great.

And I once again realized how much it matters to help people around us. And that their feedback is the most important. That’s the validation that we are doing things right, the honest reactions from the people we get in touch with. I know I’m doing things from the heart and it’s great when people feel that. And these mothers felt that. And my words have helped. They gave them hope and a reason to go further.

We all have good days and bad days. The important thing is to always find the positive part in everything and go on fighting. Because that’s what we all are. Fighters! 🙂

With love, DaddyCool!